POSITIEVE
IMPaCT

Met positieve communicatie zet je doelgroepen in beweging.

Wat is Positiviteit?

Positiviteit heeft te maken met het hebben van een optimistische houding ten opzichte van de vragen en uitdagingen die je tegenkomt. 

Door te focussen op het goede en door te kijken naar wat wel werkt en niet naar wat niet werkt, ontstaat er ruimte en wordt stilstand verbroken.

Positieve psychologie

broaden- and-build
theorie

Psycholoog Barbara Fredrickson ontdekte dat positieve emoties onze gedachten en gedrag kunnen veranderen. Ze vergroten ons perspectief en versterken onze verbondenheid met anderen. Door deze lens laten positieve emoties ons vrij om creatief, speels, nieuwsgierig en experimenteel te zijn en uit dit gedrag vloeien kansen voort. Dit effect wordt het ‘broaden-effect’ genoemd.

Door het bevorderen van positieve emoties, hebben we niet alleen een ruimere blik op de dingen, maar werken we ook aan het versterken (build) van onze innerlijke hulpbronnen, wat weer leidt tot een betere psychologische en fysieke gezondheid en het vermogen om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen.

‘Als je jezelf optimisme aanleert, kan het zijn dat je dingen voor elkaar krijgt waar de pessimist nooit aan begonnen zou zijn.’ 

‘Tegenover optimisme staat pessimisme, de bewuste illusie dat de wereld door en door slecht is en dat je hem niet beter kunt maken, hoe goed je ook je best doet.’

René Gude, filosoof

impact
178 zet doelgroepen in beweging. Met onze positieve concepten voor huisstijlen en campagnes geven we organisaties betekenis en maken we merken relevant.

Met een optimistische kijk creëer je de voorwaarden voor verandering en blijvende verbinding. 178 gelooft in de kracht van positiviteit; want positieve communicatie:
1. Zorgt voor verbinding


Positieve communicatie is gebaseerd is op respect en inclusiviteit. Om relaties op te bouwen en samenwerking te stimuleren. Dat komt tot uiting in bijvoorbeeld onze campagne voor stadslab RAUM - ruimte voor iedereen.

2. Gaat uit van eigen kracht

Positieve communicatie maakt zichtbaar wat een product uniek maakt of wat de kracht van een organisatie is. Op een eerlijke geloofwaardige manier. Zie bijvoorbeeld de door ons ontwikkelde huis- en campagnestijl Big Friends - laat kinderen groeien.

3. Stimuleert het zelfvertrouwen

Positieve communicatie kan bijdragen aan het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van ons gevoel van eigenwaarde. In bijvoorbeeld onze campagne pak-artrose-aan.nl laten we zien dat je op eigen kracht iets aan gewrichtspijn kunt doen.

4. Versterkt optimisme

Positieve communicatie zorgt ervoor dat we een meer optimistische kijk op de dingen ontwikkelen. Zie bijvoorbeeld ons eigen maatschappelijke campagne Goed Nieuws uit de Stad.

5. Vergroot de sociale veiligheid

Positieve communicatie helpt het gevoel van onveiligheid op de werkvloer te verminderen. Door te luisteren naar elkaars behoeften en het vinden van gemeenschappelijke grond. Zie bijvoorbeeld onze campagne Ben jij oké? voor de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

projecten
projecten
over ons
over ons