Interne communicatie

178 beweegt medewerkers

Interne communicatie

interne communicatie

Samen succesvol door een gezonde bedrijfscultuur

178 aardige ontwerpers ontwikkelt effectieve concepten voor interne campagnes voor uiteenlopende organisaties (oa Strukton Civiel, AHK, Stibbe, DPG Media en ABN AMRO). Effectieve interne communicatie draagt bij aan een soepel verlopende bedrijfsvoering en een positieve bedrijfscultuur. Doel is het vergroten van de tevredenheid en productiviteit van medewerkers.

Met de concepten voor interne communicatie die 178 ontwikkelt, helpen we onze opdrachtgevers draagvlak te creëren voor toekomstplannen, willen we het onderling delen van kennis bevorderen of stimuleren we deelname aan interne opleidingstrajecten.

Voor succesvol samenwerken is een veilige werkplek essentieel. Het is daarom van groot belang om de manier waarop je met elkaar omgaat intern te bespreken (participatie) en de uitkomsten vast te leggen in een Gedragscode, ook wel Code of Conduct genoemd. Dit document verwoordt wat medewerkers van elkaar verwachten en wat de uitgangspunten zijn voor een open inclusieve bedrijfscultuur.

Gedragscode

Een belangrijk onderdeel en doel van interne communicatie is het creëren van een sociaal veilige werkplek.

Voor de ontwikkeling van een tailormade Gedragscode heeft 178 een geïntegreerde aanpak ontwikkeld. Van het in gesprek gaan over gewenst gedrag met alle lagen van de organisatie, het formuleren van de Gedragscode tot en met de vormgeving, introductie en borging ervan (interne communicatie).

Bijgaand ons stappenplan voor de ontwikkeling van een Gedragscode (Code of Conduct):

1. Inventarisatie onder medewerkers; een serie interne gesprekken (ca 10) om de bedrijfscultuur in kaart te brengen. Ook bespreken we de thematiek die aan de orde moet gaan komen in de Gedragscode. In deze fase kunnen we er ook voor kiezen gebruik te maken van een online vragenlijst.

2. Concept & toetsing Gedragscode; op basis van een globale thematische inhoudsopgave en de output van bovenstaande gesprekken gaan we de eerste versie teksten voor de Gedragscode schrijven. In een serie interne groepsgesprekken worden de concept-teksten getoetst.

3. Def teksten Gedragscode & concept interne communicatiestijl; in lijn met de corporate identity van de betrokken organisatie (opdrachtgever) ontwikkelen we een concept voor vormgeving van de Gedragscode en voor interne communicatie. De tone-of-voice en communicatiestijl moeten toegankelijk en inclusief zijn. Uitgaande van wat wenselijk is, niet van wat niet wenselijk is. Een positieve look&feel. We maken de Code of Conduct tekstueel definitief en geven de Gedragscode een eigen visuele identiteit die aansluit op de huisstijl. Dit concept voor interne communicatie gebruiken we tevens voor de opmaak van on- en offline uitingen voor de lancering (en daarna).

4. Introductie Gedragscode; met behulp van een interne campagne gaan we de digitale en gedrukte gedragscode (boekje) introduceren. We ontwikkelen een serie korte krachtige uitingen (posters, animaties etc met quotes, stellingen, vragen) om de nieuwgierigheid te prikkelen en aandacht te vestigen op de gedragscode. De tone-of-voice en uitstraling is niet te luchtig, maar zeker ook niet te zwaar. We gebruiken een mix van on- en offline communicatiemiddelen, aangevuld met eventueel een intern event.

5. Borging en naleving van de Gedragscode; om na de introductie in gesprek te blijven met de doelgroep en het thema sociale veiligheid actueel te houden, stellen we voor een serie interviews te maken. Daarin laten we mensen van binnen (vertrouwenspersoon, medewerkers) en buiten (expert gedrag en sociale veiligheid bv) aan het woord (evt in combinatie met een intern event). De interviews worden maandelijks op intranet geplaatst (met een link naar de Code of Conduct) en gebruiken we om een serie on- en offline uitingen te maken om traffic te genereren naar de online verhalen en de Gedragscode.

Wil je meer weten?  Bel of mail Frederik: 06 333 20 355, frederik@178.nl