Strukton Civiel

178 beweegt bruggenbouwers

Strukton Civiel

Strukton Civiel

Op weg naar één Strukton Civiel

Strukton Civiel is zich onder één gemeenschappelijke naam gaan manifesteren in de markt. Regiobedrijven Reef Infra, Ooms Construction, Colijn en Rasenberg Infra waren steeds verder geïntegreerd, werkten steeds nauwer samen en gebruikten elkaars kracht om het optimale resultaat voor de klant te bereiken. De naamswijziging was de laatste stap om de gezamenlijke kracht te benadrukken en één loket te communiceren.

178 ontwikkelde een campagne om medewerkers en klanten op de hoogte brengen, om ze mee te nemen in het achterliggende verhaal. En te verzekeren dat er niets verandert in bestaande relaties; dat de dienstverlening en oplossingen hierdoor alleen maar beter worden.

Op weg naar één Strukton Civiel (intern) en Samen één Strukton Civiel (extern). Nadruk op synergie, samen meer dan de som der delen. Eén landelijke speler met sterke regionale verankering. We komen alleen verder als we samenwerken. Een krachtig team waar ook de klant in belangrijke mate deel van uitmaakt. Lokaal dezelfde organisaties, maar nu met toegang tot meer kennis en kunde.

Wil je meer weten over dit project of over 178? Laat het ons weten. Bel of mail Frederik: 06 333 20 355, frederik@178.nl

strukton civiel grafische uiting
strukton grafische uiting
strukton grafische uiting
strukton grafische uiting, magazine, spreads
strukton grafische uiting spread
poster met fotografie strukton grafische uiting
strukton grafische uiting met fotos van bouwwerkzaamheden
strukton, grafische uiting