DE KOM

178 beweegt toneelkijkers

DE KOM

De Kom

Stadstheater en Kunstencentrum

178 ontwikkelde de  visuele identiteit (huisstijl en campagne) voor stadstheater en kunstencentrum De Kom in Nieuwegein. Een heldere frisse beeldtaal, waarmee we doelgroepen met verschillende leeftijden en culturele achtergronden willen bereiken. De accolade-vorm, die een voorname rol speelt de communicatie-uitingen, staat symbool voor het veelzijdige aanbod van De Kom. Van stand-up tot urban dance events, van klassieke concerten tot teken- en schilderles.

Wil je meer weten over dit project of over 178? Laat het ons weten. Bel of mail Frederik: 06 333 20 355, frederik@178.nl